Бланк акту на списання матеріалів на ремонт приміщення


Унаслідок переоцінки у податковому обліку вартість ОЗ може тільки збільшуватись. Форма № 6-підтвердження Реєстраційна картка про включення відомостей про юридичну особу. Типова форма № ОЗ-1 (бюджет) Акт про прийняття устаткування. Податкові правила формування первісної вартості ОЗ є доволі близькими до правил бухобліку, тож тут не повинні виникати податкові різниці. Державна реєстрація прав на нерухомість і правочинів щодо нерухомості є публічною, здійснюється відповідним органом, який зобов’язаний надавати інформацію про реєстрацію та зареєстровані права в порядку, встановленому законом.


Облік вартості, що амортизується, ведеться за кожним об’єктом ОЗ і нематеріальних активів. Згідно з нормами Податкового кодексу основні засоби, переведені на консервацію, не амортизуються. Для визначення фінансового результату від вибуття такого об’єкта необхідно із суми отриманого доходу відняти залишкову вартість об’єкта, суму непрямих податків і суму витрат, пов’язаних з вибуттям основних засобів. Основні засоби у податковому обліку розподіляються на такі самі групи, як і в бухгалтерському: кожна група у податковому обліку обліковується на відповідному субрахунку в бухобліку. Причому таке виправлення необхідно зробити в усіх примірниках документа. Якщо значення Кі не перевищує одиницю, індексація не проводиться.

Чинне законодавство не містить чіткої відповіді на ці запитання. За своєю суттю ліквідаційна вартість є межею, після досягнення якої використання об’єкта є недоцільним чи неефективним — але тільки в очах конкретного суб’єкта господарювання. Інвентаризацію активів та зобов’язань здійснюють на підставі наказу про її проведення. У ньому, крім інших обов’язкових реквізитів, зазначають: дату, на яку проводять інвентаризацію, строки її проведення, види активів і зобов’язань, що інвентаризуються. Форма N П-5 Розрахунково-платіжна відомість (зведена). Форма N П-7 Розрахунково-платіжна відомість працівника.

Похожие записи: